La base teòrica de Steelter:

Raymond Cattell

El test d’avaluació de Steelter, així com l’informe psicomètric resultat de la prova es nodreixen dels estudis del psicòleg britànic Raymond Cattell. En aquesta entrada farem una biografia de l’autor i explicarem la raó per la qual Steelter utilitza el treball de Cattell com a base teòrica.

Raymond Cattell va néixer el 20 de març de 1905, en un petit poble d'Anglaterra anomenat West Bromwich. Des de molt jove va desenvolupar un interès per la ciència i es va convertir en la primera persona de la seva família en asistir a la universitat, obtenint la seva llicenciatura en química en el King’s Collage quan només tenia 19 anys. 

Després de esser testimoni de la devastació de la Primera Guerra Mundial, Cattell es va interessar en usar la ciència per a resoldre els problemes humans. Va obtenir el seu doctorat en psicologia en el University College de Londres en 1929. 

Després d’ensenyar durant uns anys a la Universitat de Exeter, Cattell va ser convidat a ensenyat a la Universitat de Columbia pel psicòleg pioner Edward Thorndike. El 1938, es va convertir en professor de la Universitat de Clark, i el 1941, es va traslladar a Harvard després de ser convidar per Gordon Allport. El 1945, Cattell va acceptar una plaça a la Universitat de Illinois on va establir un departament d’investigació. En aquest moment, l’escola estava desenvolupant una computadora pionera que va permetre a Cattell realitzar anàlisi de factors a una escala molt major del que era possible anteriorment. El 1973, Cattell es va retirar de la Universitat de Illinois i finalment es va establir a Hawai, on va continuar ensenyant , escrivent i gaudint de la seva passió de tota la vida per a la navegació. Va morir el dia 2 de febrer de 1998. 

A part de la seva investigació sobre la personalitat, la motivació i la intel·ligència, el treball de Cattell amb l’anàlisi multivariant va deixar una empremta duradora a la psicologia.  Mentre que les investigacions anteriors en psicologia s’havien centrat en l’estudi de variables individuals de forma aïllada, Cattell va ser pioner en l’ús de l’anàlisi multivariant que va permetre als investigadors veure als individus com un tot i estudiar aspectes del comportament humà que no podien ser estudiats en un entorn de laboratori.

Cattell es conegut pels seus 16 factors de personalitat, amb els que ell i nomerosos professionals van utilitzar l’anàlisi factorial per a identificar 16 diferents components fonamentals de la personalitat. Posteriorment va desenvolupar el qüestionari 16PF, que encara s’utilitza àmpliament avui dia. Cattell també va influir en el treball d’altres psicòlegs.